Mulai tahun 2014 Akademi NLP Malaysia mengembangkan lagi kurikulum pengajaran yang berteraskan NLP. Ini adalah selaras dengan hasrat bagi membolehkan aplikasi NLP diperluaskankepada dalam lebih banyak bidang dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.
 

Bagi mencapai matlamat ini ANLPM telah melantik trainer-trainer yang bertauliah dari Institusi-institusi NLP Antarabangsa bagi mengendalikan program-program pensijilan institusi tersebut.
 

Bagi program yang berteraskan aplikasi NLP ANLPM telah melantik fasilitator-fasilitator yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu serta mempunyai kefahaman yang mendalam dalam NLP. Mereka juga mempunyai latarbelakang yang luas dalam bidang latihan.
 

Senarai Pengajar Akademi NLP
 

  • Haji. Md. Taib bin Mat
  • Suzana binti Jaafar
  • Ir Hjh Khalidah Binti Haron
  • Muslimah binti Shamsudin
  • Cr. Jasmi Bahrim
  • Masida Binti Rasyed
  • Hasena binti Ab. Wahab